T-CARE (Transfer CApacitivne i Resistivne Energije)

Ovaj novi aparat, za razliku od drugih elektro-medicinskih uređaja, omogućava da se istovremeno koriste dve terapijske metoda: resistivno-kapacitivni prenos energije i ergonomski dizajniran „Roll-on“ aplikator koji sadrži i postepeno dozira aktivne sastojke leka, zavisno od specifične patologije koja se tretira i koju je prepisao lekar.

BIOLOŠKI EFEKTI TRETMANA

Poboljšanje arterijskog protoka; augmentacija metabolizma; augmentacija promena ADP u ATP; poboljšanje membranskog balansa; repolarizacija ćelije; prelaz ekstraćelijske matrice iz patološkog u fiziološko stanje; poboljšanje limfnog venskog defluksa; jačanje i sinergija aktivnim farmaceutskim sredstvima.

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Mišićne lezije (istegnuti-pokidani mišići i mišićne kontrakture); kapsulitis; akutni i povratni mišićno-skeletni poremećaji; distorzije; bolovi u vratu i cerviko-brahijalgija; povrede ligamenata i kostiju; lezije tetive; lumbalgija i išijalgija; miozitis; artritis; post-hirurška rehabilitacija; tendonitis i burzitis.

 

Detaljnije pogledati na www.chinesport.com